Ana Sayfa

Eğitim

 

Burs Ve Eğitim Yardımlarımızı Sürdürdük

Niğde Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ ne kaydını yaptıran her öğrenciye burs uygulaması sürdürdük.
Bu yıl fakülteye kaydını yaptıran 92 öğrenci ile birlikte Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde öğrenim gören 276’sı lisans, 40’ı yüksek lisans ve 35’i doktora öğrencisi olmak üzere toplam 351 öğrenci Vakfımızın karşılıksız burslarından yararlandı.

 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde burs alan 351 öğrenci ile birlikte 2020 yılında Vakfımızın burs ve eğitim yardımı uygulamasından 467’si yurt içi, 5’i yurt dışı olmak üzere toplam 472 öğrenci yararlandı.