Ana Sayfa

Gelecek kuşakların sağlıklı ve iyi eğitilmiş bireylerden oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla öncelik verdiğimiz konulardan biri de sağlık, özellikle de geleceğimizin yapı taşları olan çocuklarımıza yönelik sağlık çalışmalarıdır.

21 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğümüz ihtiyaç sahibi insanlarımızın ayağına götürülen Gezici Sağlık Çalışmaları sağlık çalışmalarımız içinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır.

GEZİCİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI

Vakfımız, devletimizin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan, maddi olanakları yetersiz kesimlere temel sağlık hizmeti vermek ve devletin hizmet yükünün azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1997 yılında “ Gezici Sağlık Projesi” başlatmış ve bu hizmetimizden 2018 yılı sonuna kadar 530 binden fazla vatandaşımız yararlanmıştır.

Çalışmalar, okulların açık olduğu dönemlerde ilköğretim okullarında, okulların kapalı olduğu dönemlerde maddi olanakları yetersiz vatandaşlarımızın yaşadığı yerleşim birimlerinde mobil sağlık araçları ile gerçekleştirilmektedir. Ücretsiz olarak verilen bu hizmetimizden yılda ortalama 20 bin kişi yararlanmakta, bu sayının % 88’ini çocuklar oluşturmaktadır.

Göz ve Genel Sağlık hizmeti vermek üzere tasarlanarak modern tıbbi cihazlarla donatılan ve çalışılacak yerde şehir cereyanına bağlanan her bir araçta , birer uzman doktor, birer hemşire ve birer ulaşım görevlisi hizmet vermektedir.

Doktorların kısa sürede tanıya varmasına yardımcı olacak tıbbi cihazlarla donatılan araçlarımız “Göz Sağlığı” ve “Genel Sağlık “ muayene hizmeti vermektedir.

Genel Sağlık Aracında kan şekeri, üre, kolesterol, karaciğer enzimleri gibi 16 parametreyi içeren biyokimya tahlilleri, tan kan sayımı, idrar tahlili yapılabilmekte EKG çekilebilmektedir.

Göz Sağlığı Aracında ise tam teşekküllü poliklinik bazda yapılan göz muayenesinin tüm unsurları bulunmakta, temelde refraktif, biomikroskopik ve oftalmoskopik muayenelerin tamamı yapılabilmektedir.

Dünyada başka bir örneği olmayan bu proje, 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakıfların uygulanmış proje yarışmasında “ Uygulanmış En Başarılı Projesi Ödülü” ne, 2012 yılında İstanbul Tabip Odası’nın “Prof.Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü”ne, 2009 yılında Sağlık Gönüllüleri Türkiye tarafından “ Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne ,2009 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ,”Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılı Uygulanmış Proje Yarışması Ödülü”ne layık bulunmuştur.

Gezici sağlık üniteleri ile Üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak bilimsel çalışmalara da destek verilmekte, çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslararası toplantılarda bilim çevrelerinin bilgisine sunulmaktadır.

Sağlık alanındaki çalışmalarımız gezici sağlık çalışmaları ile sınırlı olmayıp, çalışmalarımız sağlık alanında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara sponsorlukları, resmi sağlık kuruluşlarına tıbbi cihaz ve ofis malzemeleri bağışlarını da kapsamaktadır.

Bu kapsamda 2009 yılında Şişli Etfal Hastanesi’nin Çocuk Enfeksiyon Bölümü yenilenip donatılmış, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümüne, ameliyathanelerinde ihtiyaç duydukları C Kollu Röntgen cihazı yurt dışından getirilerek bağışlanmış, Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na poliklinik hizmetlerinde ihtiyaç duydukları cihazlar bağışlanmış, ofis malzemesi ve nakdi yardımda bulunulmuştur.