Ana Sayfa

Sağlık

Sağlık Araçları ile yapılan çalışmalar

Vakfımız, devletin sağlık sorunlarının çözümü yönünde yaptığı çalışmalara destek olmak, sağlıklı bir neslin yetiştirilebilmesi için ilköğretim çağındaki çocuklar başta olmak üzere, sosyal güvenceleri olmayan, olanakları sınırlı vatandaşların da temel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla 20 Mart 1997 tarihinde sağlık araçlarıyla bir sağlık projesi başlatmıştır.

Mobil sağlık araçları ile yapılan çalışmalar, okulların açık olduğu dönemlerde ilköğretim okullarında yapılmakta, okulların kapalı olduğu dönemlerde ise valilikler ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak İstanbul içinde ve dışında, olanakları sınırlı vatandaşlarımızın yaşadığı yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmektedir.

"GÖZ SAĞLIĞI", "GENEL SAĞLIK", "ÇOCUK SAĞLIĞI" konularında hizmet vermek üzere dizayn edilen 3 modern sağlık aracında doktorların kısa bir sürede tanıya varmalarına yardımcı olacak modern tıbbi cihazlar bulunmakta, hasta kayıtları bilgisayar ile yapılmaktadır.

Her araçta bir uzman doktor, bir hemşire görev yapmaktadır.

Genel sağlık aracı

Genel sağlık aracı ile gerçekleştirilen çalışmalar vakfımızın Aile Hekimi'nin başkanlığında yürütülmektedir.

Araç, doktorun çok kısa sürede tanıya varılmasını sağlayan laboratuvar imkanlarıyla donatılmıştır. Araçta, kan şekeri, üre, kolestrol, karaciğer enzimleri gibi 16 parametreyi içeren biokimya tahlilleri, tam kan sayımı, tam idrar tahlili yapılmakta, EKG çekilmektedir.

Araç içi imkanlarla tanı konulabilen hastalara reçete yazılmakta, gereğinde ilacı da verilmektedir. Araç imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda ileri tetkik gerektiren hastalar hastaneye sevk edilmekte, olanakları sınırlı vatandaşlarımızın ekokardiyografi, endeskopi, laboratuvar ve ilaç giderleri de vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

Diğer taraftan okulların kapalı olduğu dönemlerde, İstanbul'un 54 çevre mahallesinde sürdürülen çalışmalarda kas-iskelet sistemine ait ağrı sıklığının belirlenmesi ve derecelendirilmesi amacıyla 6 aylık bir sürede toplam 1659 yetişkin kişi üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Muayene edilenlerin 1366'sı kadın ( % 82.34 ) ve 293'ü erkek ( % 17.66 ) hastaya ağrıları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Ağrı sıklıklarının diğer faktörlerle karşılaştırılmasında, beden kitle indeksi daha fazla olan kişilerde ağrıların daha fazla olduğu, fiziksel aktivitesi yüksek olan kişilerde ise daha düşük olduğu saptanmış, araştırmanın ayrıntılı sonuçları, 5inci Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde sunulmuştur.

Çocuk sağlığı aracı

Çocuk sağlığı aracı, Genel Sağlık Aracı'nda bulunan tıbbi cihazların yanı sıra çocuklar için gerekli olan cihazlarla donatılmıştır. Çalışmalar vakfımızın  aile hekimi tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizde çocuk ölümlerinin önemli bir bölümünün önlenebilir hastalıklardan kaynaklandığını dikkate alınarak, bu alanda yapılan incelemelere ayrı bir önem ve ağırlık verilmekte, bilim çevreleriyle de ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Bu çerçevede vakfın sağlık araçlarında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile işbirliği içinde okul çocuklarında sıklıkla rastlanılan hastalıkların görülme oranını belirlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İstanbul'un 7 ayrı semtinde, 14 ilköğretim Okulu'nda, 6-16 yaş arasında 827'si ( % 52.2 ) erkek, 756'sı ( 47.8 ) kız 1594 öğrenci ayrıntılı sağlık muayenesinden geçirilmiştir.

Yapılan tahliller ve muayeneler sonucu büyüme, gelişme ve beslenme bozuklukları, kansızlık, iyot eksikliği, A grubu beta hemolitik streptekok enfeksiyonu, idrar kaçırmaları, idrar yolu iltihapları ve buna bağlı hastalıklar araştırılmıştır.

Araştırma sonunda araştırmaya konu çocukların % 28.3 'ünde kansızlık, % 12.3'ünde idrar kaçırmaları, % 7.3'ünde obesite , % 5.7'sinde bodurluk, % 4.6'sında yaşa göre kilo azlığı, % 10.7'sinde kilo fazlalığı, % 3.1'inde A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu, % 2.3'ünde iyot eksikliği, %1'inde kavrukluk tespit edilmiştir.

Okul çocuklarında ciddi sağlık problemlerinin görülme sıklığının yüksek olması, bu grupta sağlık hizmetlerine verilmesi gereken önemi yansıtmaktadır.

İnceleme ve değerlendirme sonucu sağlık sorunları saptanan çocukların ileri tetkik ve tedavileri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde öğretim üyelerince ücretsiz olarak yapılmış, araştırmadan elde edilen sonuçlar yıl içinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası toplantılarda değerlendirilmiştir.