Ana Sayfa

Kültür

Kapadokya Kitabı

Ayhan Şahenk Vakfı'nın Körfezbank'ın katkılarıyla gerçekleştirdiği "Kapadokya" kitabı; Türk bilimcilerinin yaşamlarıyla özdeşleşen, özverili birikimlerini bütünleştiren geniş kapsamlı bir yapıttır. Bölgesinin tüm evrelerini son araştırmaların ışığında yansıtan, bölge ölçeğinde yapılmış ilk eserdir.

"Kapadokya" kitabı iki temel bölümden oluşuyor. İlk bölümünde "Kapadokya" yöresinin ekolojik oluşumunu, tarih öncesi çağlardan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ve günümüze kadar geçen sürede Kapadaokya'daki her kültürün bir sonrakini etkileyişi incelenip irdeleniyor.

Kitabın "Binbir Kapadokya" başlıklı ikinci bölümünde "Gezginlerin Kapadokyası", "Yer Altında Dünyalar", "Güvercinlikler", "Halk Mimarisi ve El Sanatları", "Kiliselerde Koruma ve Onarım", konularının yazarları, deneyim ve görüşlerini okuyucularıyla paylaşıyorlar.

Kapadokya'da; günümüzden on bin yıl önce göçebelikten ilk yerleşik düzene geçiş, ilk köylerin kuruluşu, kavimler, aşiretler, boylar, ilk beylikler, şehir devletleri, ticaret kolonileri, krallıklar, devletler ve imparatorlukların yerleşim, gelişim olgularının doruklarına çıkış ve sonra gerileme, duraklama ve çöküş süreçleri, tarihsel akış sayısalında, gün ışığına çıkıyor. Ekolojik oluşumların, iklim ve coğrafyanın tarih üzerindeki etkisine insan zekasının doğal çevreyi şekillendirmesine ve evrensel boyutlar kazandırdığına tanık oluyorsunuz.

Tarihöncesi çağların çanak-çömleksiz ve çanak-çömlekli dönemlerinden Hıristiyanlığın ilk çıkış ve yayılış yıllarında Roma egemenliğindeki doğu ülkeleri ve Kapadokya üzerindeki etkilerine, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kadar uzanan olgular zinciri, bu olguların birbirleriyle olan ilişkileri ve her kültürün bir sonraki kültürü etkileyişi bir bütün olarak incelenip irdeleniyor. Sayfalar çevrildikçe, tarih öncesi çağlara kadar uzanan gizemli bir geriye dönüş başlıyor. Bu topraklarda gelişen kültürler ve onların sahiplerini, tarihsel bir zaman dizini düzeninde izlerken Türkiye'nin kültür tarihi özetleniyor. Binlerce yıl boyunca Anadolu'daki kültür mozağinin oluşmasında paydaş olan insanların kimlikleri, adları, onların siyasi varlıkları, savaş ve barışları, anlaşmaları, yönetim sistemleri, yazgıları, yaşam biçimleri ve koşullarıyla tanışıyorsunuz.

Kapadokya'da, yeryüzünün bu çok ayrıcalıklı volkanik bölgesinde, milyonlarca yıl önce başlayan yöreye özgü doğal biçimlerin öyküsüyle birlikte, insanlık gelişim tarihinin ilkleri başlıyor. Yapı ve Mühendislik ilk beyin ameliyatı ve otopsi, tarım ve maden teknolojisi, ulaşım, siyasi ve ticari örgütlenmeler, büyük gelişimlerin kökeni ticaret ağlarının kuruluşu, bölgeler ve ülkelerarası gümüş ve altın gibi soylu madenlerin ölçek birimleriyle yapılan alışverişler, kıtaları birbirine bağlayan ipek yolu, kervan yolları.

Geçmiş çağların Anadolu yarımadasındaki Kapadokya, günümüz Türkiye'sinin Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Malatya illerinin tümünü, Ankara'nın doğu, Yozgat ve Sivas'ın güney ve Adana'nın kuzey bölgelerini kapsamaktaydı. 1985 yılında uluslararası kuruluşların tanımıyla "Dünya Doğal ve Kültürel mirasının bir parçası" kabul edilen, Dünya turizminin liste başı bugünkü Kapadokya ise Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerini kapsamaktadır.

Kapadokya; Hasan dağı, Erciyes ve Melendiz gibi üç büyük ve daha birçok küçük yanadağın milyonlarca yıl süren püskürmeleri sonucu oluşmuş, ortalama 100 m. kalınlıkta volkanik bir örtüdür.

Ayhan Şahenk Vakfı Kapadokya Kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Metin SÖZEN üstlendi, tasarımcısı ve yayın yönetmeni Ersu PEKİN, bu eseri yayına Ayşe SÜMER'le birlikte hazırladı.

Türkçe ve İngilizce iki ayrı kitap halinde Mas matbaacılıkta basılan eser 592 sayfa, 23x30 boyutlarında. 667 resim 10 harita ve 11 çizim kitabın bilimsel niteliklerine görsel kanıtlar sunuyor.

Kitabın içeriği incelendiğinde görülecektir ki bu eser, ülkemiz kültürlerinin dünya kültürlerine katkı boyutlarının bir kanıtıdır. Ayhan Şahenk Vakfının Kapadokya kitabı; ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara, ilgili kişi ve kurumlara, isteyenler için de kitapevlerinde sınırlı sayıda satışa sunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı - Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına - Büyük elçiliklere (Ankara) - Dışişleri Bakanlığı kanalıyle yurtdışı elçiliklerimize, daimi temsilciliklerimize, AB, BM, UNESCO temsilciliklerine - Üniversite temsilcilerine ve Üniversite Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine - Yurtdışı Arkeoloji ve Sanat tarihi bilimlerinde evrensel değerlerde birey ve kurum temsilcilerine, müzeler ve kütüphanelerine - Yazılı ve görsel medya temsilcilerine - Kapadokya illeri Niğde, Kayseri Aksaray, Nevşehir müze ve il protokolüne - Resmi ve özel müzeler enstitüler ve kitaplıklarına - kültür girişimcilerine - kültür sanat ve eğitim vakıflarına - Doğuş grubu protokolüne Türkçe ve İngilizce 3418 adet kitap gönderilmiştir.

Ülkemiz ve Dünya bilim ve kültür çevrelerinde büyük övgülerle değerlendirilen Ayhan Şahenk Vakfı Kapadokya kitabının 2nci baskısı yayınlanmıştır.

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ayhan Şahenk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Gerek içerik gerek baskı açısından çok değerli olan sözkonusu yapıt ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize yapılacak en üst düzeydeki ziyaretlerde kullanılacaktır. Kitabın ülkemizin yurtdışı tanıtımı çabalarımıza önemli katkısı olacağı düşünülmektedir.

Bu vesile ile teşekkürlerimizi saygılarımla sunarım.

Sencar ÖZSOY
Büyükelçi Müşteşar Yardımcısı

BRITISH MUSEUM'UN MEKTUBU (Eğitim Bölümü)

Sayın Yetkili,

Kapadokya hakkındaki kitabınızın bir kopyasını müzemize bağişladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz burada, daha önce İngiliz kütüphanesi tarafından kullanılan ünlü Yuvarlak Okuma Odası'nda yeni bir halk kütüphanesi oluşturuyoruz. Sizin kitabınızı da bu kütüphaneye yerleştirireceğiz ve eminim ziyaretçilerimiz de kitabınızı severek inceleyecek ve size müteşekkir kalacaklar.

Saygılarımla,
Pamela Smith

LOUVE MÜZESİ'NİN MEKTUBU

Sayın Yetkili,

Kapadokya adlı eserinizi büyük bir onurla kabul ediyoruz. Bu eser hem kütüphanemiz için büyük bir zenginlik hem de öğrencilerimiz için çok önemli bir başvuru kaynağı olacaktır. Lütfen bundan sonraki kültürel aktivitelerinizden bizleri haberdar etmeye devam ediniz.

En iyi dileklerimle
Annie Caubet
Antik Doğu Eserleri Departmanı

ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ' NUN MEKTUBU

Sayın İlgililer,

Kapadokya adlı yayınınız, Bonn'daki Türk cemiyeti aracılığı ile Metin Sözen tarafından elime ulaştı. Bütün Alman Arkeoloji Enstitüsü adına kütüphanemizi zenginleştirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.

En içten dileklerimle,
Prof.Dr. Helmut Kyrieleis
Enstitü Başkan